Club Motorbike

ข่าวสารวงการ มอเตอร์ไซต์ ตั้งแต่รุ่นเล็กไปยันรุ่นใหญ่ อัพเดตทุกความเคลื่อนไหวของเรื่อง 2 ล้อ ต่อเนื่อง ห้ามพลาดข่าวสารต่างๆ อัพเดทต่อเนื่องทุกค่าย Honda, Yamaha, Kawasaki, Ducati, Triumph ครบทุกค่ายดัง

ทำความรู้จักกับ “ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์”

ทำความรู้จักกับ “ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์” สำหรับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์
Spread the love

ทำความรู้จักกับ “ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์” สำหรับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

ทำความรู้จักกับ “ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์” “การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์” สิ่งที่ต้องมาควบคู่กันก็คือ “ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์” เป็นเอกสารยืนยันสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่เพียงแต่รถมอเตอร์ไซค์เท่านั้น แต่รวมถึงยานพาหนะทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามจะต้องมีใบยืนยันตามกฎหมาย เพื่อยืนยันว่าผู้ขับขี่ผ่านการอบรมและมีความรู้ทางด้านกฎหมายการขับขี่ทุกประการ สำหรับในบทความนี้เราจึงจะพาผู้ขับขี่ไปทำความรู้จักกับ “ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์” ให้มากขึ้นกัน โดยแบ่งออกเป็นข้อ ๆ ดังนี้

ทำความรู้จักกับ “ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์”

 1. ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ มีกี่ประเภท

อย่างแรกเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ใบขับขี่ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ ได้แก่

 • ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล หรือ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใช้สำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันทั่วไป มีอายุการใช้งาน 5 ปี ตามกฎหมาย
 • ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์สาธารณะ หรือ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้สำหรับการรับจ้าง บรรทุกรับ – ส่งคน หรือประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะต้องทำใบขับขี่ประเภทนี้ มีอายุการใช้งาน 3 ปี ตามกฎหมาย

ทำความรู้จักกับ “ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์”

 1. ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ อายุเท่าไรถึงทำได้ ?

อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า “รถมอเตอร์ไซค์” จะถูกแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภท หลากหลายแบบ และให้อารมณ์การขับขี่ที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่ว่าผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์นั้น ๆ จะกำหนด เครื่องยนต์, ความแรง, CC, ดีไซน์ มาให้เลือกซื้ออย่างไร มีเป็น 100+ รุ่น แน่นอนว่าไม่มีใครขับเหมือนกัน รุ่นเดียวกันทุกคนแน่นอน เพราะฉะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ และ ความเหมาะสม ทั้งทางร่างกายก็ดี ทางความคิดก็ดี จึงมีการออกกฎหมายและขอกำหนดเกี่ยวกับการออกใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ โดยแบ่งแยกอายุที่สามารถจดทะเบียนได้ของผู้ขับขี่เอง จะมีรายละเอียดแบ่งแยกตาม ความจุ หรือ CC ของรถมอเตอร์ไซค์ ดังนี้

 • ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ความจุไม่เกิน 110 ซี.ซี.จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 • ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล (ชั่วคราว) ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์สาธารณะ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลชนิดชั่วคราวมาก่อนแล้ว

 

 1. การทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์ (เพื่อยืนยันว่าผู้ขับขี่มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่สามารถขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บนถนนได้จริง เช่น อาการตาบอดสี, ความไวของสมอง และ ความสามารถทางด้านร่างกายส่วนอื่น ๆ เช่น แขน ขา เป็นต้น)
 • กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้เป็นหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตแทนบัตรประชาชน

 

อย่างไรก็ตาม การออกใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องผ่านการอบรมตามขั้นตอนทางกฎหมาย และต้องดำเนินการสอบเพื่อทดสอบความสามารถทั้งแบบปฏิบัติ และ แบบข้อสอบปรนัย / อัตนัย

 

อัพเดตทุกความเคลื่อนไหวของเรื่อง 2 ล้อ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2565 มีวิธีการอย่างไร สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ใช้เอกสารใดบ้าง (kapook.com)